เลือกจังหวัดที่ต้องการปฏิบัติงาน :
เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :
บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
THAI SUMMIT AUTOPARTS INDUSTRY CO.,LTD.
user
หัวหน้าส่วนแรงงานสัมพันธ์
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
วิศวกร ส่วนงานจัดซื้อ
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
ช่างเทคนิค ส่วนงานส่วนสนับสนุนบริหารทรัพยากรมนุษย์
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
บริษัท ไทยซัมมิท อิสเทิร์น ซีบอร์ด โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
THAI SUMMIT EASTERN SEABOARD AUTOPARTS INDUSTRY CO.,LTD.
user
วิศวกร ส่วนงาน QA
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
บริษัท ไทยซัมมิท โกลด์ เพรส จำกัด
THAI SUMMIT GOLD PRESS CO.,LTD.
user
วิศวกร ส่วนงาน Project Engineering
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
ช่างเทคนิค ส่วนงาน ปั๊มชิ้นส่วน 1
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
บริษัท ที เอส อินเตอร์ซีทส์ จำกัด
TS INTERSEATS CO.,LTD.
user
วิศวกร ส่วนงาน Production
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
วิศวกร ส่วนงาน QA
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จำกัด
THAI CHANATHORN INDUSTRY CO.,LTD.
user
ช่างเทคนิค / Technician
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
ช่างเทคนิค / Technician
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
เจ้าหน้าที่ ส่วนงาน Delivery
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
บริษัท ไทยซัมมิท ระยอง โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
THAI SUMMIT RAYONG AUTOPARTS INDUSTRY CO.,LTD.
user
เจ้าหน้าที่วางแผน / PLANNING
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
วิศวกร ส่วนงาน Project Engineering
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
ผู้จัดการ / Manager
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด (บางนา)
THAI SUMMIT AUTOMOTIVE CO.,LTD. (BANGNA)
user
วิศวกร ส่วนงานจัดซื้อ
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
วิศวกร ส่วนงานจัดซื้อ
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 0 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
วิศวกรการตลาด ส่วนงานการตลาด 3
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 0 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
Process Engineer ส่วนงานProcess Enginee
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
วิศวกรการตลาด ส่วนงานการตลาด 1
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
ช่างเทคนิค ส่วนงาน Process Engineer
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
ผู้จัดการ ส่วนงานDie Engineer
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
วิศวกร ส่วนงานDie Fitting
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
ช่างเทคนิค ส่วนงาน QA
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
บริษัท ไทยซัมมิท โอโตโมทีฟ จำกัด (ระยอง)
THAI SUMMIT AUTOMOTIVE CO.,LTD. (RAYONG)
user
พนักงานทั่วไป ส่วนงาน Logistic & Sales / Delivery
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
วิศวกร ส่วนงาน Process Engineering
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 2 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
วิศวกร ส่วนงาน Project Engineering
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
วิศวกร ส่วนงาน QA
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
ช่างเทคนิค ส่วนงาน Process Engineering
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
ช่างเทคนิค ส่วนงาน Project Engineering
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 4 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
หัวหน้าแผนก ส่วนงาน Project Engineering
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
หัวหน้าแผนก ส่วนงาน Production / Assembly2
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
หัวหน้าส่วน ส่วนงาน Production / Assembly2
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
เจ้าหน้าที่ ส่วนงาน Warehouse
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
เจ้าหน้าที่ ส่วนงาน Logistic & Sales / Sale
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
พนักงานทั่วไป ส่วนงาน Logistic & Sales / Delivery
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
พนักงานทั่วไป ส่วนงาน Logistic & Sales / Store
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
เจ้าหน้าที่ ส่วนงาน Logistic & Sales / Rack
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 3 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
พนักงานทั่วไป ส่วนงาน Logistic & Sales / Rack
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
บจก. ไทยซัมมิท โอโต เพรส
THAI SUMMIT AUTO PRESS CO.,LTD
user
หัวหน้าแผนก ส่วนงาน Assembly
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
วิศวกร/หัวหน้าส่วน ส่วนงาน Planning
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
วิศวกร ส่วนงาน Process Improvement
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
วิศวกร ส่วนงาน Maintenance
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
ช่างเทคนิค ส่วนงาน Final QA - FQA
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
ช่างเทคนิค ส่วน Maintenance
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด (บางนา)
THAI SUMMIT PLASTECH CO.,LTD. (BANGNA)
user
วิศวกร ส่วนงาน Production
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด (แหลมฉบัง)
THAI SUMMIT PLASTECH CO.,LTD. (LAEMCHABANG)
user
เจ้าหน้าที่ ส่วนงาน Warehouse
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
user
วิศวกร ส่วนงาน Project Engineering
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด (อิสเทิร์น)
THAI SUMMIT PLASTECH CO.,LTD. (EASTERN)
user
วิศวกร ส่วนงาน Project Engineering
คลิกดูรายละเอียด

แชร์ตำแหน่งนี้
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง สมัครตำแหน่งนี้
Develop by ATCPor TSA