บริษัท : บริษัท ไทยซัมมิท พลาสเทค จำกัด (แหลมฉบัง)
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ ส่วนงาน Warehouse
คุณสมบัติ : เพศ : หญิง
อายุ : 22-30ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส.
ประสบการณ์(ปี) : 0-1 ปี
สวัสดิการ : -ค่าข้าว
-เบี้ยขยัน
-ค่ากะ
-โบนัส
-ค่ารักษาพยาบาล
-ประกันสังคม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-รถรับ-ส่ง
-ประกันอุบัติเหตุ
Job Description : ออกบิลลูกค้่า,จัดเตรียมเอกสารส่งงาน
จำนวนที่รับ : 1 คน
สมัครตำแหน่งนี้                 แชร์ตำแหน่งนี้
Develop by ATCPor TSA