บริษัท : บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จำกัด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ ส่วนงาน Delivery
คุณสมบัติ : เพศ : ชาย
อายุ : 21-35 ปี
วุฒิการศึกษา : ม.3,ปวช.,ปวส.
ประสบการณ์(ปี) :
สวัสดิการ : -ค่าข้าว
-เบี้ยขยัน
-ค่ากะ
-โบนัส
-ค่ารักษาพยาบาล
-ประกันสังคม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-รถรับ-ส่ง
-ประกันอุบัติเหตุ
Job Description : ขับรถ Fork Lift เพื่อจัดงานขึ้นรถตามแผนงานเพื่อส่งให้ลูกค้า ,
จัดเตรียมเอกสารส่งงาน
จำนวนที่รับ : 1 คน
สมัครตำแหน่งนี้                 แชร์ตำแหน่งนี้
Develop by ATCPor TSA