บริษัท : บริษัท ที เอส อินเตอร์ซีทส์ จำกัด
ตำแหน่ง : วิศวกร ส่วนงาน QA
คุณสมบัติ : เพศ : ชาย
อายุ : 23-35
วุฒิการศึกษา :วศบ.
ประสบการณ์(ปี) : 0-1 ปี
มีใบขับขี่ รถยนต์
สวัสดิการ : -ค่าข้าว
-เบี้ยขยัน
-ค่ากะ
-โบนัส
-ค่ารักษาพยาบาล
-ประกันสังคม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-รถรับ-ส่ง
-ประกันอุบัติเหตุ
Job Description : ควบคุม Customer Claims ให้ได้ตามเป้าหมาย ,
ติดต่อประสานงานระหว่างภายในหน่วยงาน และ ลูกค้าภายนอก
จำนวนที่รับ : 2 คน
สมัครตำแหน่งนี้                 แชร์ตำแหน่งนี้
Develop by ATCPor TSA