บริษัท : บริษัท ไทยชนาธร อุตสาหกรรม จำกัด
ตำแหน่ง : ช่างเทคนิค / Technician
คุณสมบัติ : เพศ : ชาย
อายุ : 22-30ปี
วุฒิการศึกษา : ปวส.ช่างอุตสาหกรรม
ประสบการณ์(ปี) : 1 ปี
สวัสดิการ : -ค่าข้าว
-เบี้ยขยัน
-ค่ากะ
-โบนัส
-ค่ารักษาพยาบาล
-ประกันสังคม
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-รถรับ-ส่ง
-ประกันอุบัติเหตุ
Job Description : ใช้เครื่องมือวัดละเอียดตรวจสอบชิ้นงาน ,
รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานให้กับผู้บังคับบัญชา
จำนวนที่รับ : 3 คน
สมัครตำแหน่งนี้                 แชร์ตำแหน่งนี้
Develop by ATCPor TSA